Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/axod/ftp/studioadees_sklep/includes/functions/compatibility.php on line 46

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home/axod/ftp/studioadees_sklep/includes/functions/compatibility.php on line 22

Warning: session_set_save_handler(): Cannot change save handler when headers already sent in /home/axod/ftp/studioadees_sklep/includes/functions/sessions.php on line 56

Warning: session_name(): Cannot change session name when headers already sent in /home/axod/ftp/studioadees_sklep/includes/functions/sessions.php on line 144

Warning: session_save_path(): Cannot change save path when headers already sent in /home/axod/ftp/studioadees_sklep/includes/functions/sessions.php on line 173

Warning: session_set_cookie_params(): Cannot change session cookie parameters when headers already sent in /home/axod/ftp/studioadees_sklep/includes/application_top.php on line 141

Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /home/axod/ftp/studioadees_sklep/includes/functions/sessions.php on line 97

Warning: extract() expects parameter 1 to be array, null given in /home/axod/ftp/studioadees_sklep/includes/application_top.php on line 195
 sklep.studioadees.pl
Warning: Use of undefined constant JQUERY_DATEPICKER_I18N_CODE - assumed 'JQUERY_DATEPICKER_I18N_CODE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/axod/ftp/studioadees_sklep/includes/template_top.php on line 35

Regulamin

Sklep internetowy studioadees.pl działający pod adresem studioadees.pl jest platformą prowadzoną przez firmę:

Marzena Pytel
ul. Grzegorzka 27
43-200 Pszczyna

NIP: 629-184-10-83
REGON: 072873960


SŁOWNICZEK:

Dni robocze:
Wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Dni ustawowo wolne od pracy nie są uwzględniane.

Czas realizacji zamówienia:
Jest to czas, w jakim studioadees.pl dokona skompletowania i wysłania zamówienia.

Faktura Pro-Forma:
Faktury takie są wystawiane w celu uzyskania wpłaty lub jako potwierdzenie zamówienia. Nie są natomiast dowodami księgowymi, o których mowa w § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. nr 152, poz. 1475 ze zm.)

Konsument:
Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu nie związanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą.

Umowa zawarta na odległość:
Umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

§ 1. Warunki realizacji zamówienia

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.studioadees.pl. Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (dalej: "Kodeks cywilny"), lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail ze statusem "przyjęte do realizacji" na adres podany w formularzu. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia. Co do zasady momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a studioadees.pl jest chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji. W przypadku zamówień wysyłkowych, towar jest wysyłany na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres z kodem pocztowym, na który ma być wysłane zamówienie oraz numer telefonu kontaktowego osoby odbierającej przesyłkę.


§ 2. Ceny produktów

1. Ceny na stronie studioadees.pl zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.

2. Ceny znajdujące się przy każdej książce lub płycie, nie zawierają kosztów dostawy.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie studioadees.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta, po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia w wiadomości e-mail ze statusem "przyjęte do realizacji". Informacja na temat kwoty do zapłaty wraz z kosztem dostawy przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.


§ 3. Modyfikacja zamówienia

1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu zapakowania paczki.

2. Zmian można dokonać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta (patrz: zakładka "Kontakt")

3. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z części lub całości zamówienia. Jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry to zwrot należności nastąpi na konto Klienta (w terminie do 7 dni), z którego płatność została dokonana.


§ 4. Formy płatności

Zapłaty za zamówienia można dokonać:

1. Osobiście gotówką (pobranie) - przy odbiorze zamówienia od pracownika firmy przewozowej wykonującej usługę dostarczenia paczki.

2. Przelewem bankowym na konto mBank: 33 1140 2004 0000 3302 7646 0971 w PLN

3. W przypadku przesyłki poza granicę Polski nie nadajemy przesyłek "za pobraniem".

4. W przypadku przesyłki poza granicę Polski nie obowiązuje cena przesyłki podana na stronie. Zostaje ona ustalana indywidualnie do złożonego zamówienia i jest podana w wiadomości z statusem cena przesyłki za granicę. Również w tej wiadomości zostaje podana ostateczna wartość zamówienia. Status zlecenia zostaje zmieniony na "Oczekiwanie na potwierdzenie zamówienia" i po otrzymaniu zwrotnej wiadomości e-mail potwierdzającej ostateczne kwoty następuje kontynuacja procesu realizacji zamówienia.

5. W przypadku przesyłki poza granicę Polski koszty przewalutowań i banków pośrednich pokrywa zleceniodawca przelewu.

Aby uniknąć opóźnień w księgowaniu i w celu prawidłowego zidentyfikowania przelewu, w tytule należy podać numer zamówienia. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez studioadees.pl zapłaty za zamówienie.


§ 5. Czas realizacji zamówienia

Czas realizacji zamówienia jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do chwili wysłania paczki. Jeżeli wszystkie zamawiane pozycje są dostępne w magazynie, to wysyłka zostaje nadana w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. W przypadku gdy w zamówieniu znajdują się pozycje, dla których czas realizacji zamówienia jest różny, wtedy zamówienie jest realizowane zgodnie z pozycją, na którą trzeba czekać najdłużej. Jeżeli przy opisie produktu widnieje informacja o chwilowym braku produktu w magazynie, a mimo to klient złoży na ten produkt zamówienie, zostanie niezwłocznie poinformowany o możliwie najszybszym terminie realizacji zamówienia. Klient może w takim przypadku zrezygnować z zamówienia, a także strony mogą umówić się na zaproponowany dłuższy termin realizacji zamówienia.§ 6. Warunki reklamacji

Studioadees.pl zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zamówioną rzecz bez wad fizycznych, zmniejszających jej wartość lub użyteczność, o właściwościach, o których klient został zapewniony w trakcie składania zamówienia oraz w stanie zupełnym, jak również prawnych. Aby zgłosić reklamację, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta telefonicznie lub e-mailem (patrz: zakładka "Kontakt"). Studioadees.pl w ciągu 7 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta.

Warunki rozpatrzenia reklamacji:

1. Wadliwy produkt należy odesłać, wraz z kopią dowodu zakupu, na adres:
studioadees.pl
ul. Grzegorzka 27
43-200 Pszczyna
z dopiskiem "reklamacja"

2. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Studioadees.pl wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy i odeśle na własny koszt. W przypadku braku możliwości wymiany towaru (np. z powodu wyczerpania nakładu), Klient ma prawo odstąpić od umowy, a studioadees.pl zwróci Klientowi całkowitą należność za reklamowany towar w terminie 14 dni. Klient może również – zamiast odstępowania od umowy - żądać stosownego obniżenia ceny.

3. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane

4. W przypadku przyjęcia reklamacji, koszt wysyłki reklamowanego towaru zostanie zwrócony Klientowi przez studioadees.pl przelewem na rachunek bankowy podany przez Klienta.§ 7. Prawo odstąpienia od umowy / zwrot towaru

1. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta - Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument) może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy w przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez studioadees.pl. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym, studioadees.pl nie jest zobowiązane do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez studioadees.pl).

2. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć studioadees.pl na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z przesłaniem dowodu zakupu, jego kopii lub co najmniej podaniem numeru zamówienia, a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu towaru w stanie niepogorszonym do studioadees.pl na adres:
studioadees.pl
ul. Grzegorzka 27
43-200 Pszczyna
z dopiskiem "zwrot"
Zwrotu towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy.

3. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, studioadees.pl prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania, na piśmie lub na podany przez Klienta w oświadczeniu adres e-mail.

4. Studioadees.pl niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem §7 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

5. Studioadees.pl dokona zwrotu płatności przelewem, na wskazane przez Konsumenta w oświadczeniu konto bankowe.

6. Studioadees.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Płyty CD, płyty DVD, programy komputerowe zapisane na nośnikach muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko). W przypadku, gdy opakowanie płyt CD, płyt DVD, programów komputerowych zapisanych na nośnikach zostało naruszone (usunięta folia, zniszczone pudełko) prawo do odstąpienia od umowy Konsumentowi nie przysługuje.§ 8. Dane osobowe

1. Rejestrując się w studioadees.pl Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych oraz na ich przetwarzanie do celów realizacji zamówienia.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.§ 9. Postanowienia końcowe

1. Przed zakończeniem procedury zamówienia (podsumowanie zamówienia) Klient jest informowany o warunkach zawarcia umowy z studioadees.pl. W przypadku akceptacji warunków umowy Klient potwierdza tę okoliczność, jak również sam fakt zapoznania się z warunkami umowy, poprzez zaznaczenie właściwej opcji w interaktywnym formularzu. Potwierdzenie zawarcia umowy z studioadees.pl oraz jej warunków jest również przesyłane niezwłocznie na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu.

2. sklepadees.pl informuje, iż Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  • Klient może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a studioadees.pl,
  • Klient może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej z studioadees.pl umowy,
  • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a studioadees.pl, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod studioadees.pl bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz w oddziałach terenowych, których adresy są wskazane na stronie http://www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl.
  • niezbędne informacje i pomoc Klient otrzyma także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresemhttp://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  • Klient może skorzystać z możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  • .

3. Obecność towarów na stronie studioadees.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a także przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2016 roku.

Kontynuuj
Wyszukiwanie
 
Koszyk jest pusty.